Júda
eredet: Héber eredetű bibliai név
formalizálva: héber ( bibliai ) [ > ] ~
jelentés: jelentése bizonytalan , talán : Jahve vezet ; bizonyságtevő ; hitvalló
névnap: 09-01
szótagszám: 2hangrend: mélymagánhangzók: ú-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =