Hamilkár
eredet: Föníciai eredetű név
formalizálva: föníciai [ > ] ~
jelentés: Melkart istenség kegyelme , jóindulata
névnap: 11-12
szótagszám: 3hangrend: vegyesmagánhangzók: a-i-á
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =