Abdiás
eredet: Héber eredetű bibliai név
formalizálva: héber ( bibliai ) [ > ] ~
jelentés: Isten szolgája
névnap: 11-19
szótagszám: 3hangrend: vegyesmagánhangzók: a-i-á
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =