Mazsola - a magyar igei bővítményszerkezet vizsgálata

English version

Először jár itt? Hallgassa meg: beszélgetés az Édes anyanyelvünk c. műsorban. … ilyen, és hasonló kérdésekre kaphat választ a Mazsola lekérdezőeszköz használatával. Megtudhatja, hogy adott ige melletti adott (esetrag vagy névutó által meghatározott) bővítményi pozícióban milyen jellegzetes szavak jelenhetnek meg, legyen az vonzat vagy szabad bővítmény vagy az igével idiomatikus szerkezetet alkotó szó. Szinte minden megnyilatkozásunk igéből és annak bővítményeiből áll, a nyelvek számos jelensége megragadható az igék és a bővítmények révén. Vizsgálhatók a különféle szerkezetek gyakorisági viszonyai, valamint a főnevek, melléknevek és az igekötők vonzatossága is.

Belépés a Mazsola keresőfelületére.

Hasznosítható … A lekérdező a Magyar Nemzeti Szövegtár első változata 187 millió szónyi anyagára épül.
Az MNSZ-szel közös regisztráció után szabadon használható. Belépés a Mazsola keresőfelületére.

A Mazsola teljes adatbázisa elérhető kutatási célra.

Részletesebb információ: bemutató cikk és prezentáció, lexikográfiai aspektus, elméleti nyelvészeti relevancia.

Kérjük, hogy a Mazsola felhasználásával létrejött műről értesítsen bennünket, illetve hivatkozzon az alábbi cikkre:
Sass Bálint: "Mazsola" - eszköz a magyar igék bővítményszerkezetének vizsgálatára. In: Váradi Tamás (szerk.): Válogatás az I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia előadásaiból, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2009, 117-129, http://corpus.nytud.hu/mazsola

Próbálja ki a kibővített Magyar Nemzeti Szövegtár gazdag funkcionalitású új korpuszlekérdező felületét is!


v0.7.1 – 2009.02.12.
Készítette, javaslat, megjegyzés: Sass Bálint
MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai Osztály, 2006–2009.