A beszélgetésről rögzített hang- és videófelvétel előadásokra bontva:

 

Sajtóvisszhang

2012.12.

Innotéka magazin

2012.12.04.

MR1-Kossuth Rádió

2012.11.29.

Heti Válasz

2012.11.27.

Napi forrás

2012.11.26.

Transindex

2012.11.23.

Megyehirek.hu

2012.11.23.

Retro Rádió

2012.11.21.

Parókia Portál

2012.11.19.

Index

2012.11.18.

Népszabadság online

 

header

titles

Az MTA Nyelvtudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt a Magyar Nyelv Napja
alkalmából szervezett kerekasztal-beszélgetésre az alábbi kérdésekről:

questions indo

Az esemény alkalmából bemutatjuk “A magyar nyelv a digitális korban” című kiadványt, amely a Springer Kiadónál jelent meg a közelmúltban az “Európa nyelvei a digitális korban” Fehér Könyv sorozat részeként. A kötet arra hívja fel a figyelmet, hogy a Fehér Könyv sorozatban szereplő 30 nyelv közül 21 nyelvet a digitális elsorvadás veszélye fenyeget.

lines
mta

Összefoglaló:


Az okostelefonok, a táblagépek és egyéb mobil eszközök tömegessé válásával a digitális korszak új szintre lépett. Nemcsak a hagyományos értelemben vett kommunikáció, de a tájékozódás, a tudásszerzés, a vásárlás, a levelezés és a szórakozás is egyre nagyobb mértékben elektronikus eszközökkel, digitális módon történik. Ez a trend a digitális bennszülöttek nemzedékének felnövésével egyre erősödik.

A digitális kultúrában is meghatározó elem marad az emberi nyelv mint a természetes emberi kommunikáció alapja. Ahhoz azonban, hogy ezekkel az eszközökkel és ezen eszközök segítségével egymással, könnyeden és természetesen tudjunk kommunikálni, igen összetett technológiára van szükség, melynek jó része még az angol nyelvre sincs megvalósítva. Az internet tömeges elterjedésével csökken ugyan az angol nyelv dominanciája, ugyanakkor változatlanul fennmarad az angol és a többi nyelv technológiai támogatottsága terén mutatkozó óriási szakadék. A Fehér Könyv állítása szerint koncentrált technológiai támogatás nélkül az európai nyelvek zöme elsorvadásra van ítélve a digitális térben.

Európa országai között nagyrészt megszűntek a határok. A politikai határok felszámolása után egyetlen komoly akadály maradt fenn az államok között: a nyelvi határok. A globalizálódó gazdaságban a nyelvtechnológiának kell lehetővé tennie az országhatárokon átnyúló tudásmegosztással, üzletkötéssel, társadalmi és politikai vitákban való részvétellel, tanulással kapcsolatos kommunikációt. A nyelvtechnológia egyik központi feladata a nyelvi korlátok lebontásának támogatása, ami egyaránt jelenti a digitális tartalmak létrehozásának segítését (pl. nyelvhelyesség-ellenőrzéssel) valamint a nyelvek közötti közvetítést (pl. gépi fordítás révén). Fontos tudatosítani, hogy a nyelvtechnológiának emellett kulcsszerep jut a nemzeti nyelvek korszerűvé tételében, a digitális társadalomba való beillesztésében is.

Egy nyelv túlélése a digitális korszakban nagyrészt attól függ, hogy mennyire képes kiszolgálni a digitális alkalmazásokat igénylő és használó társadalmat. A digitális túlélés érdekében egy adott nyelvet, például a magyart, aktívan támogatni szükséges. Meg kell teremteni az adott nyelv digitális nyelvi erőforrásait (pl. nyelvtani és tartalmi elemző, jelentésfelismerő, gépi szövegfelolvasó, beszédfelismerő, dialógustervező rendszereket), melyek által az adott nyelv leképezhető és beépíthető a társadalom új kommunikációs színtereibe. Annak a megvalósítása, hogy az itt elérhető, fejlett szolgáltatások (pl. intelligens, személyre szabott alkalmazások, digitális asszisztensek) ne csak angolul, németül vagy éppen kínaiul, hanem magyarul is használhatóak legyenek, a magyar nyelvre kifejlesztett nyelv- és beszédtechnológiai megoldások szükségesek. Ezek megvalósítása komoly, rendszerszerű hozzáállást és távlati kidolgozást igényel.

Hol helyezkednek el a hazai nyelvtechnológiai alkalmazások, a kutatás-fejlesztési eredmények a nemzetközi mezőnyben? Képesek vagyunk-e biztosítani a magyar nyelv digitális életben tartását? Mi szükséges a digitális társadalom által igényelt nyelvi alkalmazások és információs tartalmak magyar nyelvre adaptálásához vagy egyéni fejlesztéséhez? Hogyan tudjuk a leghatékonyabban előmozdítani, hogy a most felnövő, magyar anyanyelvű generáció a digitális kommunikációban a saját nyelvén is részt vehessen, és aktív közreműködő lehessen? Milyen szerepet játszik/játszhat ebben az oktatási, a kutatási, a kormányzati, az üzleti és a civil szféra? Ezek és hasonló kérdések szerepelnek a kerekasztal témái között.

 

Hasznos linkek:

http://www.meta-net.eu/whitepapers/overview
http://www.hlt-platform.hu/ (jelenleg felújítás alatt)
http://magyarbeszed.tmit.bme.hu/
http://cesar-project.net
http://www.meta-net.eu/vision/reports/meta-net-sra-version_0.9.pdf
http://videolectures.net/metaforum2012_kornai_language
http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias

http://mindentudas.hu/kerekasztalok/item/2662-nyelvtechnol%C3%B3giai-kerekasztal.html

http://mindentudas.hu/riportfilm/item/2809-kornai-magazinm%C5%B1sor.html

http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/2520-sz%C3%B3b%C3%B3l-%C3%A9rt?-%E2%80%93-ember-g%C3%A9p-nyelvtechnol%C3%B3gia.html