Efnil Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences Dictionary Browser
Cut Board
Info
Help

English | Hungarian

Language pairs: hu-en | en-hu | hu-sl | sl-hu | hu-lt | lt-hu | fr-nl | nl-fr
Criteria: max f(S) / f(T) = 10, max f(T) / f(S) = 10, min f(S) = min f(T) = 5, min p(T|S) = 0.008,
f1(S) ∈ [1, 10] → min p(T|S) = 0.3, f2(S) ∈ [10, 100] → min p(T|S) = 0.14, f3(S) ∈ [100, 1000] → min p(T|S) = 0.04~probfreqcompo
actie0.310357
werken0.1112545
werking0.103647
werkzaamheid0.033167
aandeel0.028207
optreden0.016601
effect0.015964
welzijn0.011126
Plot for translationswelzijnwerkzaamheidaandeelactieoptredenwerkingeffectwerken

frnl
Après administration sous-cutanée , Humalog agit rapidement et possède une durée d' action ( 2 à 5 heures ) plus courte que l' insuline rapide .
Subcutaan toegediende Humalog heeft een snel effect en heeft een kortere werkingsduur ( 2 tot 5 uur ) in vergelijking met oplosbare insuline .
L' insuline lispro possède un délai d' action rapide ( environ 15 minutes ) permettant ainsi son administration peu de temps avant les repas ( dans les 15 minutes précédant le repas ) par rapport à l' insuline rapide ( administration 30 à 45 minutes avant les repas ) .
Insuline lispro heeft een snelle intrede van effect ( ongeveer 15 minuten ) , waardoor het dichterbij de maaltijd gegeven kan worden ( van tot 15 minuten ) in vergelijking met oplosbare insulinepreparaten ( 30 tot 45 minuten voor de maaltijd ) .
En terme molaire , l' insuline lispro est aussi efficace que l' insuline humaine rapide mais son action est plus rapide et de plus courte durée .
Het is aangetoond dat insuline lispro op molaire basis equipotent is aan humane insuline maar het effect treedt sneller op en heeft een kortere duur van werking .
Après administration sous-cutanée , Humalog agit rapidement et possède une durée d' action ( 2 à 5 heures ) plus courte que l' insuline rapide .
Subcutaan toegediende Humalog heeft een snel effect en heeft een kortere werkingsduur ( 2 tot 5 uur ) in vergelijking met oplosbare insuline .
L' insuline lispro possède un délai d' action rapide ( environ 15 minutes ) permettant ainsi son administration peu de temps avant les repas ( dans les 15 minutes précédant le repas ) par rapport à l' insuline rapide ( administration 30 à 45 minutes avant les repas ) .
Insuline lispro heeft een snelle intrede van effect ( ongeveer 15 minuten ) , waardoor het dichterbij de maaltijd gegeven kan worden ( van tot 15 minuten ) in vergelijking met oplosbare insulinepreparaten ( 30 tot 45 minuten voor de maaltijd ) .
En terme molaire , l' insuline lispro est aussi efficace que l' insuline humaine rapide mais son action est plus rapide et de plus courte durée .
Het is aangetoond dat insuline lispro op molaire basis equipotent is aan humane insuline maar het effect treedt sneller op en heeft een kortere duur van werking .
L' insuline lispro possède un délai d' action rapide ( environ 15 minutes ) permettant ainsi son administration peu de temps avant les repas ( dans les 15 minutes précédant le repas ) par rapport à l' insuline rapide ( administration 30 à 45 minutes avant les repas ) .
Insuline lispro heeft een snelle intrede van effect ( ongeveer 15 minuten ) , waardoor het dichterbij de maaltijd gegeven kan worden ( van tot 15 minuten ) in vergelijking met oplosbare insulinepreparaten ( 30 tot 45 minuten voor de maaltijd ) .
En terme molaire , l' insuline lispro est aussi efficace que l' insuline humaine rapide mais son action est plus rapide et de plus courte durée .
Het is aangetoond dat insuline lispro op molaire basis equipotent is aan humane insuline maar het effect treedt sneller op en heeft een kortere duur van werking .
L' insuline lispro possède un délai d' action rapide ( environ 15 minutes ) permettant ainsi son administration peu de temps avant les repas ( dans les 15 minutes précédant le repas ) par rapport à l' insuline rapide ( administration 30 à 45 minutes avant les repas ) .
Insuline lispro heeft een snelle intrede van effect ( ongeveer 15 minuten ) , waardoor het dichterbij de maaltijd gegeven kan worden ( van tot 15 minuten ) in vergelijking met oplosbare insulinepreparaten ( 30 tot 45 minuten voor de maaltijd ) .
En terme molaire , l' insuline lispro est aussi efficace que l' insuline humaine rapide mais son action est plus rapide et de plus courte durée .
Het is aangetoond dat insuline lispro op molaire basis equipotent is aan humane insuline maar het effect treedt sneller op en heeft een kortere duur van werking .

95 sentence pairs total
95 in (DEFAULT)
.